*

"Adagio and the Swan" (2008)

Tender and patient process with these two. Adagio is a term in music, it’s also a sculptural work of John Robinson. While studying sculpture, I had a task to create his sculpture. In the means not to offend the original artwork, I call it an interpretation of the piece. Also the Swan is a interpret of someone elses idea for the same study reasons. The author I cannot find right now. 

"Adagio un Gulbis" (2008)

Tas bija rūpīgs un pacietīgs process radot šos divus darbus. Adagio ir mūzikas termins, kā arī Johna Robinsona skulptūra. Studējot tēlniecību, man bija uzdevums radīt kādu no viņa darbiem, lai neapvainotu mākslnieku, es gan to saucu par interpretāciju. Gulbis arī ir cita mākslas darba interpretācija studiju vārdā. Autoru es šobrīd nevaru atrast.

Built with Berta.me