*

"Dolphins Pleasure" is a leisure piece. Giving a peacful moment of fun.

"The Baltic Sea" contains 3 thick layers of glass, each having a different motion of the sea. The back of the glass has a Dichroic layer making the glass painting change the color as it's viewed from different angles. 

"Delfīnu Izpriecas" ir atpūtas darbs. Dāvā miera un prieku.

"Baltijas Jūra" satur 3 bieza stikla kārtas, kuras sevī ietver dažādas jūras kustības. Stikla aizmugurē atrodas Dichroic kārta, kas maina stikla gleznas izskatu atkarībā no skata punkta.

Built with Berta.me