*

„Glass Skateboarding” is a project, I have wanted to realise right when I was introduced to the technique of glass layering. The current result is a wild experiment. Video performance is created inspiring from Buddhist monk carefully made mandalas who, after a long period of creation, are wiped away in a few single moves by hand –symbolizing the phrase: „Only thing that remains is the change” This piece gets both - great recognition and great denial. For me, it's a success, because it hasn't left anyone with indifference.

  In near future I’m planing to develop this vision in more vast and noticeable, skateboarding related, glass artwork.

Mayor thanks to Ernests Vītiņš for helping me with the materials and space and Kristaps Dzenis for film and photography.

„Skeitbords stiklā” ir projetks, kuru gribēju īstenot uzreiz kā iepazinu šo stiklu krāvumu tehniku. Pašreizējais rezultāts ir tikai mežonīgs izmēģinājums. Video performance ir veidota iedvesmojoties no budistu mūku rūpīgi radītajām mandalām, kuras pēc ilgā veidošanas procesa tiek ar pāris rokas vilcieniem izjauktas -simbolizējot frāzi: „Vienīgais, kas pastāv ir pārmaiņas.” Šis darbs saņem abus -lielu atzinību un lielu noliegumu. Priekš manis tas ir teicams panākums, jo neviens nav palicis vienaldzīgs.

Tuvā nākotnē plānoju turpināt attīstīt šo vīziju, vel ievērojamākos, ar skeitbordu saistītos stikla mākslas darbos.

Liels paldies Ernestam Vītiņam par dalīšanos ar materiāliem un telpu un Kristapam Dzenim par filmu un fotogrāfijām.

Built with Berta.me